Återförsäljare för Q-FOG på Gotland.

Välkommen till STGS Consultings sida om produkter från Q-FOG.

Läs om och se Q1 mobil boendesprinkler i praktiken.
Olika boendeformer och uttalade riskgrupper.
Vad har egentligen gjorts? Vad borde vi göra! Samhällets ansvar! Politiska prioriteringar!