Behövs boendesprinkler

 Q-Fog i Nora AB utvecklar moderna brandskyddsprodukter med målsättningen att rädda liv. I Sverige larmas Räddningstjänsten till inte mindre än 6000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa bränder är att 90-130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt. Vanligast är att brand uppstår i det egna hemmet och 70% av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället. Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.
 Brandvarnare och handbrandsläckare kan vara livsavgörande vid bostadsbränder men är ofta otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. Med orsak av detta har Q-Fog i Nora AB tagit fram en helt ny typ av automatisk och mobil boendesprinkler som snabbt och enkelt kan installeras i befintliga boendemiljöer. Detta utan att det medför lika stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.

Se hur Q1 fungerar i praktiken.


Lyssna på ett radioinslag från den senaste dödsbranden på Gotland (januari 2015) där ett äldre par omkom i sin villa. Brandmästare Henrik Johansson ger sin syn på tekniska lösningar som kan förhindra den här typen av olyckor. LÄNK HÄR.