Produktinformation

Q1_greyBG3_200pxMobil boendesprinkler Q1

Q1 från Q-Fog är ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. T ex för äldre, dementa eller handikappade i vårdrum eller hemmiljö. Produkten är speciellt utvecklad för att kunna erbjuda ett brandskyddssystem som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

Basversionen av Q1 som visas på bilden ger ett aktivt brandskydd över en rumsyta på cirka 30m². Dimsprinklerteknik (vattendimma) med högtryck ger en mycket effektiv släckfunktion samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum. Q1 kräver minimalt med underhåll och behöver ingen fast installation vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader. Q1 aktiveras tidigt i brandförloppet och fördröjer brandutvecklingen. Chansen för de boende att överleva ökar dramatiskt. För maximal tillförlitlighet i svåra miljöer kan Q1 förses med flera oberoende detektorer. Q1 reducerar även riskerna vid en räddningsinsats då brandutvecklingen hålls tillbaka under utryckningstiden. Q1 har ett programmerbart styrsystem och kan anslutas till olika larmsystem t.ex. befintliga trygghetslarm samt förses med en mängd tillvalsfunktioner. För mer information se under meny Tillval.

Systemet på bilden kan extrautrustas med extra munstycken för skydd av t.ex. närliggande rum. Höljet kan erhållas i valfri färg, mönster eller träslag det är bara fantasin som sätter gränserna.

PATENTERAD

Qfog.3

cropped-images1.png

Tekniska data

img008

Ladda ner produktblad

  • Kraftförsörjning 230V
  • Detektering rök och värme med programerbar känslighet
  • Driftstid 15 min
  • Skyddsarea/volym 30 m² / 70 m³
  • Vikt (exkl. släckvätska) 65 kg
  • Släckvätska 130 liter vatten
  • Installationstid cirka 2 timmar