Referenser

Q1_in_room2 Q1_in_room

Här är några exempel på installationer av Q1 i boendemiljö.

 

 

 

 


Bilder från tillverkningen i Nora. Q-Fog i Nora AB Tel. 0587 25640  hemsida: www.qfog.se, e-post: info@qfog.se


Referenser från användare.

Vi har levererat fler än 1300 enheter sedan starten. Fler än 100 aktiveringar har skett vilket innebär att många liv räddats och att skador på byggnader förhindrats. Kontakta gärna oss för mer information och lokala referenser.

Här är några exempel på incidenter där vår produkt Q1 haft en avgörande betydelse för utgången:

  • I Trondheim skedde en brand på ett vårdhem där en person dog och den totala kostnaden för sanering och omlokalisering av verksamheten uppgick till cirka 11 miljoner norska kronor. Året efter skedde en identisk brand på samma inrättning där vår Q1 då installerats. Personen klarade sig utan skador och ingen störning uppstod i den övriga verksamheten.
  • I Örebro Kommun har två brukare vars kläder fattade eld räddats. En rörelsehindrad persons kläder fattade eld i samband med rökning. En persons nattlinne tog eld i då levande ljus tändes. Ingen av dessa två fick allvarliga skador utan klarade sig undan med lätt svedd hud.
  • I Köpenhamn har vår produkt räddat samma persons liv två gånger inom 48 timmar. Totalt har Q1 räddad nio liv sedan 2012 i Köpenhamn (t o m 150610).
  • I Jämtland har vi, än så länge, räddat samma individ tre gånger.
  • I Kristinehamn har vi räddad boende i samma lägenhet två gånger.