Tillbehör

 

Tack vare systemets öppna konstruktion kan ett stort antal tillbehör kopplas till Q1. Dessutom kan Q1 kopplas upp mot befintliga larmsystem från de flesta tillverkare. I basutförandet ingår en detektor och en manöverpanel men då omständigheterna kräver andra lösningar är möjligheterna i stort sett obegränsade.

TillbehörExempel på tillbehör till Q1

Larmdon
Ljud & ljus

Larmsändare

GSM, teleuppringare & WLAN

Detektorer

Anpassade för speciella applikationer & trådlösa

Extra munstycken

För skydd av intilliggande rum. Ventiler och extra slangar/rör krävs.

Färganpassade höljen

Förutom standardkulör har vi bl a levererat enheter i guld och träimitation så enbart fantasin sätter egentligen gränserna.

Övrigt
Andra tillbehör tillhandahålles efter önskemål. Det mesta går att ordna så länge tillbehören inte äventyrar enhetens grundfunktion – att bekämpa brand.

cropped-images1.png